ISO certifikace

ČSN EN ISO 9001 - V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

 

             ISO 9001:2009

 

ČSN EN ISO 14001 - Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu - EMS). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.

 

      Certifikace ISO 14001

 

Politika Kvality a Životního prostředí -

Politika Kvality a Životního prostředí

Kontakty

STENG s.r.o.

Telefon: +420 266 712 698
Fax: +420 266 712 732
Email: info@steng.cz

STENG s.r.o.
Komunardů 3
170 00 Praha 7