Lakovací kabiny pro automobilový průmysl

LAKOVACÍ A SUŠÍCÍ KABINA LAGOS EUROPA

Obvodové stěny kabin a střešní část jsou tvořeny tepelně izolačními sendvičovými panely. Panely jsou vyrobeny ze dvou galvanizovaných ocelových plechů opatřených pětivrstvým nátěrem polystyren-akrylového a tepelně tvrzeného polystyren silikonového laku, s polyuretanovou výplní. Toto provedení zaručuje vysokou odolnost vůči korozi, minimální tepelné ztráty, rychlejší náběh sušící teploty, jednoduchou údržbu, jakož i vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti vibracím. Každý druhý panel může být osazen bočním svítidlem se třemi zářivkovými trubicemi.Vstupní a výstupní prosklená dvoukřídlá vrata jsou obdobné sendvičové konstrukce jako panely, s prosklením dvojitým sklem. Součástí boční a čelní konstrukce kabiny jsou dále dveře pro vstup obsluhy s bezpečnostními uzávěry, které se samočinně otevřou v případě překročení max. přípustného přetlaku v kabině (cca 180 Pa, nastavitelné presostatem na ovládacím panelu).

 

autokabina

 

Na přání zákazníka může mít lakovací kabina střední dvoukřídlá lomená vrata, které jsou v sendvičovém provedení s dveřmi pro průchod obsluhy při zavřených vratech, a které rozdělují kabinu na dvě samostatné sekce.

 

Osvětlení

Kabiny jsou opatřeny podhledem tvořeným konstrukcemi se zářivkovými svítidly, zaručujícími intenzitu v pracovní zóně cca 1000lx a stropními filtry třídy EU5.

Podlahy kabiny

Podlahy kabin jsou upraveny pro instalaci odsávacích roštů s filtry a opatřeny nátěrem (není součást dodávky technologického zařízení). Odsávací kanály s filtry jsou propojeny s odtahovými jednotkami tepelně izolovanými vzduchovody.Kabiny jsou vybaveny vlastním vzduchotechnickým zařízením tvořeným přívodními a odtahovými jednotkami pro nucený přívod upraveného venkovního vzduchu (filtrace, ohřev) a odsávání, což zaručuje cca 170ti násobnou hodinovou výměnu při stříkání, resp. 20ti násobnou při sušení. Teplota v kabině je cca 18-22°C. V době sušení je výkon zařízení omezen na cca 15%, teplota sušení 60 - 80°C.

Přívodní a odtahové jednotky

Přívodní jednotky se skládají z filtračního dílu osazeného předfiltry třídy EU3, ventilátorové komory s dvojitým radiálním středotlakým ventilátorem poháněným nepřímo přes řemenový převod elektromotorem a komorou ohřívače spaliny - vzduch s osazeným palivovým hořákem Riello (topné médium plyn, ELTO, propan) a vývodem pro odtah spalin. Regulace teploty v kabinách je modulová s minimální odchylkou nastavené teploty.

Odtahové jednotky se skládají z filtrační komory s kazetami s filtry pro 2 a 3 stupeň filtrace pevných přestřiků, kazetami s filtry s aktivním uhlím, ventilátorové komory s dvojitým radiálním středotlakým ventilátorem poháněným nepřímo přes řemenový převod elektromotorem a potrubním dílem s regulační klapkou ovládanou el. servopohonem, pomocí které se z ovládacího panelu reguluje přetlak v kabině.

Rekuperační výměník (opce)

Vzhledem k nákladům na topné médium může být systém větrání doplněn o rotační rekuperační výměníky, zajišťující předehřev přiváděného vzduchu vzduchem odváděným (nejedná se o cirkulaci !!!) s úsporou tepla až 70%.

Obslužná plošina (opce)

Lakovací kabiny mohou být osazeny uzavřenou kolejovou drahou vedenou při obvodových stěnách celé kabiny, po které se pohybuje obslužná plošina, která slouží pro zjednodušení přístupu lakýrníka do vyšších poloh. Plošina je poháněna tlakovým vzduchem, napojení je řešeno prostřednictvím spirálové hadice z připojovacího místa uprostřed stropu kabiny k tělesu plošiny. Plošina je řešena se dvěma stupni volnosti a to pojezdem po kolejové dráze po obvodu kabiny a svislým zdvihem. Ovládání plošiny je umístěno za zády pracovníka, kde se dále nachází tlakovzdušná přípojka s regulací tlaku pro stříkací pistoli a zařízení pro regulaci tlaku a přimazávání tlakového vzduchu pro pneumatický válec zdvihu resp. pneumatický motor pojezdu.

Kontrolní panel

 kontrolni panel  1. Hlavní vypínač
   2. Digitální termostat - stříkání
   3. Digitální termostat - sušení
   4. Svítidla blokace ohřevu
   5. Svítidla funkce ohřevu
   6. Vypínač ohřevu
   7. Nastavení doby ohřevu
   8. Ampérmetr elektromotoru ventilátoru
   9. Opticko akustická signalizace přetlaku v kabině
  10. Svítidlo poruchy motorů
  11. Svítidlo funkce ventilátorů
  12. Svítidlo funkce elektroventilu tlak. vzduchu
  13. Svítidlo připojení fáze napájecího proudu
  14. Provozní hodiny
  15. Vypínač větrání kabiny
  16. Přepínač režimů stříkání - sušení
  17. Svítidla funkce osvětlení
  18. Jističe osvětlení
  19. Vypínače stropního osvětlení
  20. Vypínače stropního osvětlení
  21. Vypínač bočního osvětlení
  22. Vypínač bočního osvětlení
  23. Manometr přetlaku v kabině
  24. Regulace přetlaku v kabině
  25. Kontrolka úplného otevření klapky
  26. Pojistka panelu


LAKOVACÍ A SUŠÍCÍ KABINA EUROPA 6,44 / 7,34 - STANDARDNÍ PROVEDENÍ

kabina   1. Střešní konstrukce
   2. Stropní konstrukce s filtrací a světly
   3. Boční panely
   4. Čelní konstrukce
   5. Ovládací panel
   6. Vjezdová vrata
   7. Dveře obsluhy
   8. Přívodní jednotka
   9. Odtahová jednotka
  10. Hořák
  11. Odvod spalin
  12. Konstrukce přívodní jednotky
  13. Regulační klapka
  14. Servopohn klapky
  15. Podlahová konstrukce s rošty a filtry

 

 

 

MODEL EUROPA 6,44 7,34
Kabina  
Šířka vnitřní (vnější)
Délka vnitřní (vnější)
Výška vnitřní (vnější)
4 (4,08) m
6,32 (6,44) m
2,8 (3,32) m
4 (4,08) m
7,22 (7,34) m
2,8 (3,32) m
Přívod  
Počet ventilátorů
Vzduchový výkon
Příkon motoru
Kapacita výměníku
Výkon hořáku
Filtrační plocha stropních filtr
2 radiální
18.000 m3/h
4,5 kW
300 kW
250 kW
16 m2
2 radiální
22.000 m3/h
5,5 kW
300 kW
250 kW
16 m2
Odtah  
Počet ventilátorů
Vzduchový výkon
Příkon motoru
Množství aktivního uhlí
Filtrační plocha podlahových filtrů
Kapacitu záchytu
Účinnost záchytu pigmentu
2 radiální
17.500 m3/h
5,5 Kw
140 kg
8,8 m2
3 kg/m2
97%
2 radiální
21.500 m3/h
7,5 kW
140 kg
9,2 m2
3 kg/m2
97%
Osvětlení
1044 W   

 

VARIANTY PROVEDENÍ KABINY EUROPA

KONSTRUKCE PRO UMÍSTĚNÍ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY NA STŘEŠE KABINY

kabina

  • zahrnuje ocelovou konstrukci s plošinou a žebříkem, potrubní díl pro přívod do mezistropního prostoru, difuzor pro rozvod vzduchu mezistropním prostorem

 

KABINA S PROSKLENÝMI BOČNÍMI PANELY

kabina

  • panely jsou proskleny dvojitým sklem a vzduchotěsně utěsněny

 

DALŠÍ DVEŘE OBSLUHY Z BOKU NEBO ZEZADU KABINY

 

autokabina

 

PROVEDENÍ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY

 

obr

 

PŘÍPRAVNÉ MÍSTO LAGOS AP

 

pripravnaJe určeno pro zvýšení produktivity přípravných prací     před lakováním a zlepšení pracovního prostředí při těchto operacích.

Systém větrání pracoviště je navržen s cca 90%      cirkulací vzduchu, zbylých 10% je odváděno mimo přípravné stání. Náhradou za odvedený vzduch je odpovídající množství přisáváno pod tlakem z okolních prostor. Klesavá rychlost vzduchu na pracovní ploše je od 0,2 m/s.

Vzduchový výkon 18.000 m3/h je zajišťován jednotkou, tvořenou filtrační komorou se dvěma stupni prachových filtrů a ventilátorovou komorou s dvojitým středotlakým ventilátorem hnaným přes řemenový převod elektromotorem. Filtrační komoru lze dodat i v provedení s emisními filtry s aktivním uhlím. Spouštění vzduchotechniky se provádí z vypínače u modelu AP-6-1, nebo z ovládacího panelu u modelu AP-6-2, kde je rovněž vypínač osvětlení.

Přívod vzduchu do pracovního prostoru je řešen stropní částí tvořenou velkoplošnými vyústěmi u typu AP-6-1, nebo filtračními panely u typu AP-6-2, čímž dochází k poslednímu dočištění cirkulačního vzduchu (u modelu AP-6-2 je filtrace stejně kvalitní jako v lakovací kabině). Velkoplošné vyústě jsou zavěšeny na nosných ocelových lankách nebo tyčích a lze je po sundání vyprat v pračce. Stropní část modelu AP-6-2 je umístěna na ocelové konstrukci nebo zavěšena ke stropu místnosti (viz. obrázek), kvalitnější filtry filtračních panelů je nutno po jejich zanešení vyměnit.

Podlaha pracoviště je tvořena jedním nebo dvěma odsávanými kanály nebo je v provedení celoroštovém. Pod podlahovými rošty jsou umístěny prachové filtry jako 1°filtrace obdobné jako podlahové filtry v lakovací kabině.

Přípravné místo LAGOS AP lze dodat ve různých rozměrových modifikacích dle přání uživatele.

 

PŘÍPRAVNÉ MÍSTO AP-6-1

 

 pripravne misto  1. podlahový rošt
   2. odtahová jednotka
   3. vypínač
   4. potrubní díl
   5. velkoplošné vyústky

 

Šířka roštu
Délka roštu
4 m
6,3 m
Počet ventilátorů
Vzduchový výkon
Příkon motoru
2 radiální
18.000 m3/h
4 kW
Filtrační plocha
Kapacita záchytu
Účinnost záchytu pigmentů
9,2 m2
3 kg/m2
97%

 

 

  • možnost provedení s nájezdovou rampou pro instalaci na rovné podlaze

 

PŘÍPRAVNÉ MÍSTO AP-6-2pripravne misto

   1. podlahový rošt
   2. odtahová jednotka
   3. vypínač
   4. potrubní díl
   5. stropní konstrukce s filtrací a světly

 

Šířka roštu
Délka roštu
Světlá výška
4 m
6,3 m
2,8 m
Počet ventilátorů
Vzduchový výkon
Příkon motoru         
2 radiální
18.000 m3/h
5,5 kW
Filtrační plocha přívod
Filtrační plocha odtah
Kapacita záchytu
Účinnost záchytu pigmentů

16 m2
9,2 m2
3 kg/m2
97%

Osvětlení 1044 W

  • možnost provedení s nájezdovou rampou pro instalaci na rovné podlaze
  • možnost uchycení stropní části na střešní konstrukci haly (bez sloupů)