Metalizační zařízení

Princip metalizace

Dva elektricky vodivé dráty, mezi nimiž hoří elektrický oblouk, jsou taveny a roztavený kov je stlačeným vzduchem v trysce rozprášen ke stříkanému povrchu výrobku (stříkaný povrch musí být předem tryskán). Pro zjednodušení je tento proces nazýván stříkáním nebo nástřikem kovu. Zařízení je určeno pro antikorozní nástřiky Zn, ZnAL, a Al. ( Stříkaný povrch musí být předem tryskán ). Standartně se používá drát o průměru 2mm, lze použít i dráty o průmeru 1.6mm, 2.3mm nebo 2.5mm. Délka propojovacích kabelů je dodávána od 5-20m podle potřeby zákazníka.


Přednosti metalizace

Proti plynovému procesu (použití acetylénu nebo propanu jsou provozní náklady až o 90% nižší a výkon je několikanásobně větší. Návratnost investice je při současných cenových relacích při vystříkání 3800kg Zn(resp. 2900 ZnAl, 1500 Al) u metalizace acetylénem nebo 5600kg Zn( resp. 420ZnAL, 2900 Al ) u metalizace propanem. Pro každého zákazníka při zadání parametrů individuálně vypočítáme návratnost.

Samozřejmostí je vysoká kvalita metalizovaného povrchu a provozní spolehlivost zařízení. Nástřik 36kg/hod tedy až 30m čtverečních za hodinu.

 

Metallisation Energizer 350

Metalizační jednotka Metallisation Energizer 350 je ergonomicky navržený napájecí kontrolní systém pro metalizaci elektrickým obloukem.

Metalizační zařízení

Energizer 350 je specificky navržen pro nástřik kovů a jeho výhody pocítíte, pokud ho využijete v kombinaci s kompletním sortimentem pistolí ARC140. Tato samostatná jednotka obsahuje elektrické a pneumatiocké ovládání systémů a může nést odnímatelný systém rozvodů drátů pro všechny systémy (volitelné), který je chráněn proti prachu a může využívat kotouče svařovacího drátu MIG.

Energizer S350 má mnoho užitečných funkcí včetně :

Plynulý proud nástřiku je ovládán potenciometrem řídícím motor až k pohonu pistole. Systém je vysoce variabilní až po své plné nominální vytížení při 100% zatěžovacího cyklu, tj. 350A.

Třífázový výkonový transformátor a variabilní indukční tlumivka jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální obloukové charakteristiky a stabilitu pro jakékoli aktuálně specifikované nástřiky.

Třífázový ovladač napětí umožnuje jemné nespojité řízení napětí a zajišťuje spolehlivé ovládání i v obtížných podmínkách. Tato funkce umožňuje výběr nástřikového napětí pro všechny materiály a kombinace materiálů, čímž udrží kvalitu nástřiku i  u nejrobustnějších sestav.

Atomizující přívod vzduchu do nástřikové hlavice pistole je plynulý, čímž umožňuje kontrolu nad texturou a strukturou nástřiku.

Systému posuvu drátu (Wire Dispensing System) zajišťuje, že drát sleduje optimální linii do pistole a snižuje znečištění drátu prachem.

Na ochranu zařízení i operátora slouží elektrické, tepelné automatické vypínače a automatické vypínače reagující na tlak vzduchu.

Pro transformátory a diody je poskytnuto chlazení s větrákem.

Displeje systému umožňují snadné monitorování zařízení.

Čidlo proudu je připevněno k jednotce za účelem zjišťování, zda systém neoperuje za hranici svých nastavených a projektovaných limitů. (tj. 350A). Pokud k tomu dojde, systém se vypne a zobrazí varování na displeji.


Metalizační pistole ARC 140

materiál dopravovaný do prostoru aplikace ve formě drátu je taven v elektrické oblouku. Roztavený kov je ve formě drobných částeček vrhán proudem vzduchu na vhodně upravený (zdrsněný) povrch. Posun drátu je poháněn stlačeným vzduchem a lze ho plně regulovat.

Typy metalizačních pistolí  
ARC140-CG16 ARC140 Pistole pro dráty 1.6mm ( Všechny typy )
ARC140-CG20 ARC140 Pistole pro dráty 2.0mm ( všechny typy )
ARC140-CG23 ARC140 Pistole pro dráty 2.3mm ( všechny typy )
   
Technická Data  
Max. proud 350A
Hmotnost 2.3kg
Hmotnost ve výšce 1.2m 4.5kg ( včetně kabelů )
Šířka 102mm
Délka 457mm
Výška 229mm

 

 

Odběry proudu pistole ARC140 - materiál Drát Výkon A
Metalizační drát - 02E zinek

2.0mm

2.3mm

36

Metalizační drát - 01E/17E/25E

Hliník a slitiny

2.0mm

2.3mm

8.5
Metalizační drát - 021E zinek/ hliník 85/15

2.3mm

3.0mm

31.0
Metalizační drát - 05E měď 1.6mm 17.5

Metalizační drát - 30E,35E,45E,55E,57E,60E,

65E,80E,84E ocel

1.6mm 15.8
Metalizační drát 75E - nikl hliník 1.6mm 19.0

Odhadovaná cena metalizace :

Výpočet nákladů na 1 m² metalizované plochy při vrstvě cca 100micron.

Položky nákladové :

1) Stl. Vzduch cena standartní je 0.30Kč/m³, spotř. 1.28m³/min = 77m³/hod = 23,-Kč/hod

2) El. En.  Cena 3,- až 4,-Kč/kWh, spotř. 16kW/hod =                                             64,-Kč/hod

                                                                    Celkem náklady energií                          87,-Kč/hod

3) Drát Zn 60,- až 70,-Kč /kg , spotřeba 1.22kg/m²/100mic =    85,-Kč

4) Cena práce operátora se všemi odvody atd. 200,-/hod.

V přepočtu vychází u ARC140/ S350 až k 30m²/hod. Tedy rychlost tavení a spotřeba kovu je 36kg/h.

Pří produktivitě 30 m2/hod. jsou cekové náklady na 1 m2 ochráněné plochy cca 88,- Kč

Bude prověřeno vždy v polních podmínkách uživatele.