Odmašťování SPCB

Ve světe rychle se měnících technických a ekonomických požadavků nebo v případě požadavků spojených s ochranou prostředí, se důležitým úkonem stává hledání řešení, které by vyhovovalo očekávání firem z hlediska rentability a také úlohám stavěným institucemi, jejich účelem je kontrola postupů zužitkování všech druhů průmyslových odpadů.

Firma SPCB navrhuje inovaci spojenou s procesem odmašťování, které probíhá v uzavřeném okruhu, což umožňuje maximální omezení odpadů.

SPCB ve spolupráci s firmou SciTeex, která se zabývá distribucí zařízen ASPIFLOC na polském trhu, poskytuje kompletní řešení s procesem odmašťování, a také rady při jeho realizaci.

SPCB Aspiflock

A - Etapa znovuzískání odmašťovacího roztoku

 Znečištěná voda s odmašťovacím a fosfatizačním prostředím se odebírá z mycí zóny čerpadlem, které ji dopravuje k zařízení Aspifloc TS HP, kde probíhá vstupní filtrace základů. K tomu je určen filtrační váček, který filtruje nečistoty větší než 80 mikronů. Roztok přefiltrovaný tímto způsobem je přemístěn díky gravitační síle k retenční nádrži vybavené stavidlem.

B - Etapa napíjení mytí po filtraci a mikofiltraci

 Roztok, který se nachází v retenční nádrži prochází druhým stupněm očištění v systému mikrofiltrace a odmašťení. Stupeň očištění roztoku je natolik přesný, že je možné opakované použité roztoku. V důsledku toho se mycí roztok vrací k mycímu zařízení.

C - Eetapa přenosu odmašťovacího roztoku k čištění pomocí koagulace a flokulace

 K zajištění dostatečného čištění, by měl být roztok vystaven půsovení čiřidel a flokulantů. V souvislosti s tím je roztok z první komory retenční nádrže přelíván za použití stavidla do vedlejší komory, kde pak pokračuje proces čištění.

D - Etapa znovuzískání lázní po procesu koagulace a flokulace

 Po procesu flokulace je nutno roztok opětovně přefiltrovat za účelem odstranění všech částic, které zůstaly po procesu čištění. Proto je nutní roztok opět nechat projít filtračním váčkem, a následně je roztok vrácen do první čísti retenční nádrže, odkud se dostává k mycímu zařízení.

Schéma oběhu mycího a odmašťovacího roztoku

Schéma oběhu mycího a odmašťovacího roztoku

 

Orientační náklady odmašťování

Informativní propočet nákladů na 1m² odmaštěné plochy svařenců a obrobků. Výkon postřikovacího agregátu (Karker stabilní zář. HDS 12/14-DT) je cca 960l/h. Ztráta vody odparem atd. cca 15l/h.

Cyklus náplně činí cca 150hodin.

Spotřeby na jeden cyklus a na 1 hodinu

 

Produkt Spotřeba Cena Cyklus Hodina
Netphos TS HP 18 l 160Kč/l 2880 19,20Kč
Pronet TS HP 11,25l 190Kč/l 2137,50

14.25Kč

Vložka filtr FHTS 5ml 30 my 3ks 620Kč/ks 1860 12,40Kč
Vložka filtr FHTS 5ml 20my 1ks 540Kč/ks 540 3,60Kč
Spaghydro - pohlcovač oleje 7l 180Kč/l 1260 8,40Kč
Mechanický filtr
1ks na 3 cykly 3700Kč/ks 1233 8,20Kč
SP 4200 - koagulant 3l 135Kč/l 405 2,70Kč
SP 4300 - flokulant 1,5l 140Kč/l 210 1,40Kč
Celkem       70,15Kč

Náklady v materiálu na 1hod. činí tedy                               cca          70,-Kč/hod

Coda cca 15l, plyn na ohřev 5m³/hod (1,-Kč + 35,-Kč)     cca          40,-Kč/hod

Operátor myčky - nákl. firmy                                                 cca        150,-Kč/hod

                                                                                                  Suma    260,-Kč/hod

Výkon operátora by měl být 30-50m²/hod.

Tedy náklad na odmaštění by se měl pohybovat cca5-8Kč/m².