Mechanické tryskače

Mechanické tryskače - RATIOJET series

Mechanická tryskací zařízení Ratiojet jsou určena k odstranění rzi, okují a obecně pro přípravu na nanášení barev.

Ratiojet

Mechanické tryskací jednotky jsou :

  •  jednoduché na obsluhu
  •  ekonomické v provozu
  •  splňují veškeré požadavky na ochranu životního prostředí

 

Mechanické tryskače Ratiojet jsou plnoautomatická zařízení s průběžně regulovatelnou rychlostí posunu válečkové dráhy a ventrálním řízením. Abrazivo pracuje v uzavřeném okruhu. Zařízení je vybaveno filtrační jednotkou pro dokonalý záchyt prachových částic. Otryskané výrobky jsou na výstupu z tryskače pomocí kartáčů a vzduchových trysek očištěny od abraziva a prachu. Výrobky jsou otryskány z obou stran bez nutnosti ručního obracení.

Ratiojet

Mechanické tryskače Ratiojet série RS

 Série RS mechanických tryskacích zařízení Ratiojet je určena i pro tryskání svařenců. Toto řešení vyžaduje úzkou spolupráci s uživatelem pro individuální nadimenzování dopravník, umístění a nasměrování metacích jednotek a rozměrů pracovního prostoru včetně vstupu a výstupu.

Ratiojet

 

Ratiojet