Tryskací Boxy

MODULOVÉ KONSTRUKCE STŘEDNÍCH A VELKÝCH DÍLŮ, SYSTÉM DOPRAVY ABRAZIVA ELASTICKOU LIŠTOU

 

BMS - STAVEBNICOVÝ SYSTÉM TRYSKACÍCH KABIN SCITEEX BLASTLUX

Tryskací kabiny série Cabikit a Blastlux využívají inovované řady tryskacích aplikačních technologií Blastroom Modular Systém (BMS), které jsou konstrukčně řešeny na základě 25 leté zkušenosti ve vývoji tohoto zařízení.

Díky sériové výrobě typových dílů BMS jsou nabízeny zákazníkům na celém světě kabiny SCITEEX BLASTLUX sestavené dle konkrétních požadavků výroby, které zároveň splňují očekávaná kritéria ekonomická, jakostní, krátkých dodacích lhůt a kvality servisu. Technologie BMS je úzce integrovaná se systémem řízení jakosti na základě norem ISO 9001.

Stroje série BLASTLUX vybavené daným účelovým řešením systému BMS, nadále zůstávají standardními stroji:

 • jsou komplexně odzkoušené a prověřené projekčně i funkčně
 • jsou připravené k rychlému dodání a zprovoznění u zákazníka
 • standartvní stroje lze přizpůsobit daným potřebám zákazníka
 • minimalizuje se časová náročnost a náklady na projekt zařízení

 

trysk

Prezentace systému BMS Paříž Březen 2003


Projekční práce a speciální provedení pneumatických tryskacích  zařízení


Použití systému BMS zjednodušuje řešení :

 • zkrasuje dobu zpracování návrhu
 • zmenšuje náklady za proječní práce
 • zjednodušuje montáž na určeném místě u zákazníka

Zkušený kolektiv architektů a inženýrů zpracovává projekty dispozičního řešení, základových prací, energetických přípojek a jiných nutných technických úprav ve formě komplexního řešení pro zákazníka.

 

Centrální řídící systém

Ovládací skříně jsou provedeny podle nejnáročnějších kritérií ve výběru elektro komponentů i v  provedení kabeláže, označení vodičů a svorek je podrobeno individuální kontrole na testovacím místě výstupní kontroly. Univerzální programování Blastroom Modular Systém (BMS) umožňuje úplně konfigurovat stroj co se týče vlastností a funkce zařízení. Řídící systém zajišťuje nadstandardní funkce bezpečnosti, provozních parametrů, diagnostiky a pomoci v údržbě zařízení. Ovládání zařízení je pro pracovníky obsluhy velmi jednoduché díky uživatelsky komfortnímu řešení ovládacího panelu, který umožňuje názornou komunikaci.

 

TRYSKACÍ KABINY SCITEEX BLASTLUX

Z modulů tryskacích kabin BLASTLUX lze sestavit řadu středních a velkých kabin, v rozsahu od 9x4x4m do 30x7x6m a více, všechny jsou založeny na patentem chráněném sytému dopravy abraziva elastickou lištou GETRAFLEX. Instalace je běžně provedena na jednoduché základové vaně (hloubka 130mm v základní verzi), kabiny mohou být také provedené v verzi bez základů, osazené přímo na rovné podlaze, obdobně jako menší stroje ze série CABIKIT. Díky jednoduché konstrukci stroj může být během provozu jednoduše a levně přizpůsoben novým potřebám zákazníka, např.: změna umístění, počet pracovníků nebo výrobků.

Kabiny SCITEEX BLASTLUX mají mnohem nižší energetické nároky než kabiny jiných značek a jsou řešeny s cílem maximální produktivity operací s co nejkratšími servisními ztrátovými časy.

 

obr

 

PRACOVNÍ PROSTOR

Při navrhování pracovního prostoru principiálně byla zohledněna ergonomie a bezpečnost pracoviště.
vyjímečně příznivé pracovní podmínky zajištěné mimo jiné pomocí účinného odsávání prachu a osvětlení kabiny, mají vliv na kvalitu a produktivitu při dosažení nejnižších možných nákladů na opracování plochy.

 

Konstrukce kabinykabina

 • Kabina typu PC-BE je pevná tunelová konstrukce opláštěná pozinkovanými panely, upevněná k ocelovému skeletu.
 • Konstrukce stěn je připravena i pro osazení dodatečných zátěží jako upevnění pojízdné plošiny operátora nebo závěsný dopravník.
 • Ochranu vnitřních stěn tvoří speciální gumové panely vysoce odolné na otěr s antistatickými účinky, zavěšené tak, aby byl minimalizován odraz abraziva ve směru operátora.
 • Pevná kabina, odolná proti korozi, splňuje požadovaná kritéria prachotěsnosti a protihlukové izolace.

 

Větrací - odlučovací zařízení

 • větrákFiltr model DM-FC 32/40 Odlučovač prachových částic typu DM-FC zajišťuje  vyčištění odváděného vzduchu a provoz nemá negativní vlivy na životní prostředí v souladu s platnými normami. Zařízení je provozováno pouze při provádění tryskacích operacích v kabině, čímž je snižována spotřeba stlačeného vzduchu a prodloužená doba životnosti filtračních článků.
 • Čistič je plně integrovaný s centrálním řídicím systémem BMS, který dohlíží na funkce bezpečnostní, automatického provětrání komory a signalizuje informace o stavu filtračních článků, přičemž pracuje v bezobslužném režimu.
 • Pro zajištění vhodných podmínek viditelnosti, je větrání v kabině navrženo tak, aby bylo dosaženo účinného laminárního proudění vzduchu.
 • Přívod čerstvého vzduchu, opatřený protihlukovou izolací, je řešen pod tlakem přes mřížky umístěné v řadě po celé šířce střechy kabiny. Výsuvné filtrační kazety umístěné ve svislé poloze v jednotce plní dodatečnou funkci filtrace těžších částic obsažených v odváděném vzduchu.

 

Servisní dveře

 • dverepřístup do kabiny je spojen s centrálním řídicím systémem automatickou blokací. Dveře jsou vybaveny signalizací pracovního procesu, kontrolním průzorem a také záložním osvětlením pro případ výpadku elektrického proudu

 

 

Vjezdová vrata

 • vratavrata standardně dvoukřídlá, obložená gumou, vybavená samozavíratelným zařízením, s úhlem otevření nad 180°, zajišťují optimální přístup do kabiny

 

 

Osvětlení

 • osvetlenina rovnoměrné osvětlení vnitřku kabiny při střední svítivosti > 300lux v reálných provozních podmínkách příznivě působí reflexní střecha kabiny. Hlavním světelným zdrojem jsou úsporná fluorescenční svítidla umístěná ve střeše kabiny, snadno dostupná pro servis.

 

Oběh abraziva

Kvalita řešení podlahového dopravního systému abraziva - jeho kvalita v každé tryskací kabině má hlavní vliv na spolehlivost a snižování provozních nákladů celého zařízení. Patentovaný systém transportu použitého abraziva getraflex, po několika letech ověření provozem, získaných ocenění, stovkách instalacípo celém světě, ziskal pozici průmyslového standardu.

 

Systém vodorovného podlažního transportu getraflex (systém chráněný patentem č. 8915722)

 • umožňuje výstavbu tryskacích kabin bez hlubokých nákladných základů
 • nízká spotřeba energie : pohon 1,1kW obsáhne operační plochu až do 70m2
 • tichá práce shrnovače s elastickou lištou
 • výjimečně pevný a spolehlivý systém
 • krátká doba montáže, kompletace montážních celků
 • automatické přizpůsobení množství dopravovaného abraziva
 • prověřené řešení - 2 roky garance
 • tvoří moduly podélných kanálů umístěných pod ocelovou konstrukcí zakrytou rošty, jejích odklopení umožňuje snadný přístup k pohyblivým sběrným lištám.
 • tvoří modul příčného kanálu
 • tvoří moduly pohonné, elektrické, umístěné vně kabiny, zajišťují kyvný chod pohyblivých sběrných lišt

 

obr

 

Vysoce výkonný dávkovač typu BM

davkovacDávkovač pro samočinné dávkování abraziva je ovládán z kabiny. Tlaková nádoba svařovaná na robotizovaném svářecím pracovišti je charakterizována svou lehkosti a eliptickým tvarem dna se systémem rychlého vyprazdňování, který příznivě působí na přepravu abraziva.


Soubor ventilů vyspělé technologie s částmi na bázi wolframu zajišťuje vysokou provozní spolehlivost a snížení servisních nákladů. Pracovní proces je řízen jednoduše a přesně obsluhou v kabině, při dodržení optimálních parametrů provozních podmínek tryskání.

 

Zařízení pro zpětný zisk abraziva

zpetny ziskModel typu RU ne vyžadují vybudování dodatečných základových jímek, oproti mnoha klasickým řešením na principu gravitačního pohonu transportu abraziva.

Snadnou obsluhu umožňuje servisní žebřík a kontrolní poklopy pro snadný přístup k patce elevátoru, hnacího řemene převodovky, vibračního síta, kaskádě a vnitřku magnetického separátoru. Kvalitní odloučení abraziva je důležité pro dosažení optimálních operačních podmínek.

BLASTLUX ZÁKLADNÍ VERZE, MOŽNOSTI, VARIANTY

 

ZÁKLADNÍ VERZE

 • kabina typu PC-BE
 • fluorescenční osvětlení
 • 1 ks dvoukřídlá vrata
 • servisní dveře na 9bm. délky kabiny
 • prachový odlučovač typu DM-FC
 • podlahový systém GETRAFLEX typu GF-BL, rošty dimenzované na pochozí nosnost, s celkovou aktivní plochou sběru abraziva, jímka
 • hloubce 130mm
 • volné místo pro osazení dopravního systému do kabiny, šířka kolejnic 1500 mm
 • kompaktní sestava zpětného zisku abraziva RU-GM-200 pro jednoho operátora
 • dávkovač abraziva model BM-SB-200
 • pracovní hadice o délce 1,5x délka kabiny ukončená Venturiho tryskou o volitelném průměru, z wolframu
 • kompletní ochranné příslušenství obsluhy
 • ovládací panel s programovým vybavením BMS

          - vysoká úroveň bezpečnostních funkcí, zahrnuje mj. i alarm při nevolnosti obsluhy
          - funkce zlepšující využití zařízení, diagnostika a vysoká životnost
          - ergonomické řešení
          - varianty jazyka

 • povrchová úprava: lak PU, barva RAL 5015 (modrá)
 • hladina hluku: <85dbA
 • účinnost odloučení prachu: <4mg/m3
 • spotřeba stlačeného vzduchu: od 3 do 7 m3 /min pro jednoho operátora v závislosti na dimenzi trysky.
 • tlak stlačeného vzduchu : 4 do 7 bar v závislosti na použité technologie

obr

 

VARIANTY


Odlučovací filtry

 • řada 16 typů od 4 000 m3/h do 60 000 m3/h
 • filtry specielně pro žárovou metalizaci
 • účinnost filtrace do < 1 mg/m3
 • elektronický monitoring jakosti odváděného vzduchu

 

Systém větrání

 • vodorovné proudění vzduchu
 • systémy recirkulace vzduchu v kabině v režimech léto/zima
 • systémy ohřevu přiváděného vzduchu

 

Podlaha GETRAFLEX

 • podlaha pro vyšší zátěže typu GF-BH, nosnost 5120 kg/m2, hloubka 160mm
 • podlaha pro extrémně vysoké zátěže typu GF-BS, nosnost 11 520 kg/m2, hloubka 260mm
 • kabina bez základových jímek
 • pracovní kanál centrální nebo příčný

 

Osvětlení

 • boční osvětlení
 • osvětlení pracovního kanálu

 

Dávkovače abraziva

 • řada 5ti typů
 • typ speciálně pro kolejová vozidla, typ BM-HD-200funkce profukování Blast&Blow

 

Barva

 • jakákoliv barva RAL

 

Zařazení zpětného zisku abraziva

 • řada 7mi typů pro 1 až 4 operátory
 • modely pro 2 druhy abraziva, kovové a nekovové, s automatickou výměnou během několika minut
 • magnetické nebo automatické separátory

Plošiny obsluhy

 • plošiny, 2 nebo 3 stupně volnosti, modely s ručním nebo elektrickým pohonem
 • pracovní podesty

trysk   trysk   trysk

 

MOŽNOSTI

 

Dostupnost

 • průjezdné provedení se dvěma vjezdovými vraty
 • elektricky ovládaná vrata, hliníková s gumovou ochranou na vnitřní straně
 • servisní dveře libovolný počet a umístění
 • servisní dveře dvojnásobné šířky

 

Systém mezioperační manipulace

 • kolejnice o libovolném rozchodu
 • pojízdné plošiny a dopravníky mezioperační manipulace do 3t
 • podvěsný dopravník
 • nájezdová rampa pro kolová vozidla

 

VERZE BLASTLUX

Modely o vyšších paramatrech

 • kabina dodatečně tlumená typu PC-BL
 • vrata typu GeasyDoor
 • osvětlení boční
 • vysoká úroveň uživatelského komfortu

 

VERZE BASIC

Ekonomické modely s poloautomatickým zpětným ziskem abraziva

 • skříň typu PC-BE
 • bez základových jímek

 

PROVOZNÍ JEDNOTKY

Provozní jednotky BMS dostupné v prodeji jako nezávislé konstrukční části pro:

 • modernizaci tryskacích kabin jiných značek
 • repasy existujících kabin

 

obr      obr

 


 

BAEST A.S., BENEŠOV - OCELOVÉ KONSTRUKCE, NÁDRŽE

trysk     trysk

 • rozměry: 24 x 7 x 5 m
 • realizace: r. 2006


UNEX A.S., UNIČOV – RYPADLA, VÝLOŽNÍKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE

trysk     trysk

 • rozměry: 35 x 7 x 6 m
 • realizace: r. 2007